Περιγραφή

Περιγραφή κοινότητας

Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής για την προώθηση των δράσεων καταπολέμησης του ντόπινγκ. Έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση κατά του ντόπινγκ αλλά η κοινότητα πρακτικής μπορεί να συμπεριλαμβάνει και άλλες δράσεις που σχετίζονται με την καταπολέμηση του ντόπινγκ, όπως διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών, αναφορά παρατυπιών κλπ


Υπεύθυνος Οργανισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνος Κοινότητας

Μπαρκούκης Βασίλειος

Τρόποι εγγραφής

Τα μέλη θα κάνουν ηλεκτρονική αίτηση και ο υπεύθυνος της κοινότητας θα τους αποδέχεται. Community Description

The “University Students CoP in Cyprus” consists of University students, mainly from the University of Nicosia from different majors (Human Biology, Nutrition and Dietetics and Sport Science) who are interested in exchanging knowledge and practices about promoting clean sport to the University Community as well as to elite and recreational athletes.   

Community Objectives

This community main objectives are to exchange knowledge and practices around clean sport education; promote clean sport education to University students and the wider community; promote clean sport education using online tools (YouTube, social media)

Community Responsible Organization

University of Nicosia and  Cyprus Anti-Doping Association

Community Chair

Stella Nicolaou 
Michael Petrou 

Community Enrolment Methods

Community members can be auto-enrolled by the Community leader. New members should require access to the community from the Community leader.